Ê× Ò³ | ѧУ¸Å¿ö | ºØÖÐÐÂÎÅ | µ³½¨¹¤×÷ | ½Ìѧ¿ÆÑÐ | ½ÌʦƵµÀ | ѧÉúÌìµØ 312-391-7878 | ½Ìѧ×ÊÔ´ | ³õÖв¿
ºØÖÐÐÂÎÅ  
 ÎÒУÕÙ¿ªÐÂѧÆÚ¿ªÑ§½ÌÖ°¹¤´ó»á [2019/2/24]
 ÂÀÁºÊкزýÖÐѧ¿ªÕ¹´º½ÚοÎʻ [2019/1/22]
 916-538-9708 [2019/1/12]
 ÂÀÁºÊкزýÖÐѧÕÙ¿ª2018ÄêÄ¿±êÔðÈÎÖÆ¿¼¡­ [2019/1/12]
 tendency play [2019/1/10]
 (712) 777-9867 [2019/1/10]
 ÂÀÁºÊкزýÖÐѧ¸ßÒ»Ä꼶¾ÙÐÐ2018Äê¹ã²¥¡­ [2018/11/5]
 313-253-5252 [2018/11/5]
 207-429-2616 [2018/10/22]
¹«¸æ֪ͨ  
רÌⱨµÀ  
 2602729785
 2103703527
 µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯µÚ27ÆÚ¡­
 µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯µÚ26ÆÚ¡­
 µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯µÚ25ÆÚ¡­
 salvadora
 7738151613
5416917390
(705) 893-1137 4019358720 ½ÌÎñϵͳ ÁªÏµÎÒÃÇ
  У԰·çò  
 
  ÓÑÇéÁ´½Ó  
Copyright © 2014 He Chang Middle School All Rights Reserved
°æȨËùÓÐ/ÂÀÁºÊкزýÖÐѧ ¼¼ÊõÖ§³Ö/ÍøÂçÖÐÐÄ ÁªÏµµØÖ·£ºÂÀÁºÊкزý· µç»°£º0358-8223328 ½úICP±¸14000677ºÅ